مخزن آب عمودی ۵۰۰ لیتر

1,450,000 تومان19,350,000 تومان

صاف