مخزن آب عمودی ۱۰۰۰ لیتر

2,380,000 تومان2,800,000 تومان

صاف