مخزن آب افقی ۵۰۰ لیتر

1,620,000 تومان1,935,000 تومان

صاف