مخزن های پلیمری در دو نوع سه لایه و تک لایه میباشد که نوع سه لایه ان برای مصرف اب شرب و نوع تک لایه ان برای انواع مصارف گوناگون مورد استفاده می گردد