مشاهده همه 3 نتیجه

فلوتر

فلوتر که به اسم های Ballcock و Ball Tap و Float Valve نیز شناخته شده می باشد همان شیری است که برای بستن جریان آب در تانکر به کار بردع میشود. در صورتی که تنظیمات فلوتر به درستی انجام شود نتیجه ی کار بسیار دقیق و قابل اعتماد است، مثال دیگر از نحوه ی کارآیی این قطعه مکانیزم جهت پر شدن مخزن آب مانند تولت فرنگی می باشد، علاوه بر پر شدن مخزن آب از سرازیری و بازگشت جریان آب نیز جلوگیری میکند این قطعه در بسیاری از کاربرد های صنعتی یافت میشود.

اگر بخواهیم تعریف ساده تری از این قطعه داشته باشیم، فلوتر همان شیری است که بر روی مخازن و تانکر آب نصب شده و تنظیم میشود تا از ورود بیش از حد آب به داخل تانکر و سرازیر شدن آب جلوگیری کند.یکی از نکات مهم در انتخاب فلوتر نوع این قطعه میباشد که دارای دو نوع مکانیکی و برقی می باشد.

فلوتر به شیر آب ورودی متصل میشود و به کمک اهرمی که در انتهای آن نصب شده است باز و بسته میشود و هنگامی که میزان حجم آب افزایش پیدا میکند همراه با آب بالا میآید و زمانی که سطح آب به سطح تعیین شده میرسید توسط مکانیزمی به اهرم فشار وارد کرده و ورودی جریان آب را میبندد.